dinsdag 5 juni 2007

‘Internationale adoptie is eigenlijk kinderhandel’

DE VOLKSKRANT
Interview Van onze verslaggeefster Margreet Vermeulen
Amsterdam - Een Nederlandse EU-ambtenaar schreef een boek over ervaringen met Roemenië.
ARTIKEL

‘Het is een heel zware boodschap. Maar interlandelijke adoptie is gelegaliseerde kinderhandel. Een blank kind is duurder dan een zwart kind. Afrikaanse kinderen zijn gegarandeerd aidsvrij. Als dat geen handel is? Veel adoptiekinderen zijn bovendien geen wees. Ze zijn hier vooral omdat de afgesproken quota gehaald moeten worden.’

2 opmerkingen:

mama zei

Kansloos kindertehuis versus liefdevol gezin? Met adoptie afschaffen los je niks op, strengere regels toepassen en er op nazien lijkt me beter. Erg kort door de bocht mevrouw Post!
Ethel

Marjo zei

De vraag hoe zeker we kunnen zijn dat adoptie een kinderbeschermings maatregel is, houdt me al lange tijd bezig. Ik zal het boek zeker lezen als het straks in het Nederlands verschijnt.
Ik ga er van uit dat het met de nodige onderbouwing is geschreven en dat het een ander licht werpt op adoptie uit Roemenie.
Echter, ik snap sommige uitlatingen in de volkskrant niet,.

“Een blank kind is duurder dan een zwart kind.
Afrikaanse kinderen zijn gegarandeerd aidsvrij.”

Beide uitlatingen zijn in Nederland niet correct. Steeds meer ouders in Nederland kiezen voor de adoptie van kinderen met een medisch dossier. HIV positief is een SN die meer en meer voorkomt en deze kinderen worden gelukkig ook geadopteerd. Adoptie uit bijv Polen kost veel minder dan de adoptie van bijv een zwart kindje uit de VS.

Dit zijn maar enkele punten waar ik nu direct op in ga. Jammer want deze onjuistheden ondermijnen het artikel en de boodschap.
Ik denk dat het zeker zaak is om na te gaan hoe de vraag het aanbod in stand houdt en hoe we zo veel mogelijk kunnen garanderen dat afstand van kinderen vrijwillig wordt gedaan en niet tegen betaling.
Wat ik zo mis in deze discussie is een oplossing voor de kinderen die nu in tehuizen leven. Voor de kinderen in Roemenië is de situatie er na het sluiten van het land voor internationale adoptie er niet op voor uit gegaan.
Als ik kijk naar China, dan zie je daar dat de situatie in de tehuizen voor de kinderen die niet geadopteerd zullen worden er enorm op vooruit is gegaan. Niet meer overal de zgn dying rooms. Het geld dat door adoptie ouders wordt betaald, hoort te worden besteed aan opvang en begeleiding van kinderen die nooit geadopteerd zullen worden. Daar zou ik een scherper toezicht op willen hebben.

Adoptie is een laatste middel en mijns inziens een kinderbeschermingsmaatregel. In een mooie wereld zorgt elke ouder voor zijn eigen kind. Zolang dat iet het geval is, is het te simpel om te zeggen dat adoptie helemaal verboden moet worden.

Ik zou het dan ook graag willen hebben over een structurele lange termijn oplossing , waarbij we ook oog hebben voor al die kinderen, velen met een medisch dossier, die NU in tehuizen opgroeien.
Ik zou willen waken voor zwart wit stellingen zoals: alle adoptie is kinderhandel. Dat zorgt niet voor oplossings gericht denken.

Vriendelijke groet

Marjolein