donderdag 18 oktober 2007

KRO Reporter - De Markt voor Adoptie

Zondag 21 oktober, 21.50 uur Nederland 2
Herhaling: Dinsdag 23 oktober, 10.25 uur Nederland 2

Zie achtergrond van sprekers in de uitzending

Zie exclusief achtergrond materiaal - Hilbrand Westra en Roelie Post

Ooit leek het puur idealisme. Inmiddels is adoptie een wereldwijde kopersmarkt geworden. Een markt waar de jongste, de gezondste en de blankste kinderen gaan naar de meest betalende vrager. Een overspannen markt bovendien. Volgens Unicef zijn er voor ieder kind 25 ouderparen beschikbaar. Over ouders die in hun wanhopige zoektocht de grenzen van de regelgeving aftasten, prijzen opdrijven en omstreden organisaties aan het werk zetten.

Dertig jaar geleden was adoptie vooral idealisme. Geef een kind een kans. Nu is adoptie vooral de laatste optie. In de westerse wereld wachten wij steeds langer met het nemen van kinderen. En als we dan nog willen, dan lukt het steeds vaker niet meer. Het aantal ongewenst kinderlozen groeit. Voor hen is adoptie steeds vaker het laatste redmiddel.

In de uitzending komen onder andere Nederlandse adoptieorganisatie aan het woord. Zij erkennen het bestaan van de markt, maar doen naar eigen zeggen niet mee aan de prijzenslag. Zij betalen wat ze hebben afgesproken. Geen cent te veel en zeker niet onder de tafel. Nederland als netste jongetje van de klas. Waar landen als Amerika en Frankrijk de kindertehuizen in de 3e wereld feteren met luxueuze banketten en dikke dollarcheques, geven wij een lullig zilveren schaaltje. Met inscriptie. Hoe netjes zijn onze adoptieorganisaties? In hoeverre is de marktwerking ook hier doorgedrongen? Wat moet je betalen voor adoptie? En krijg je korting op kinderen met een afwijking?

Volgens de Nederlandse adoptieorganisatie wereldkinderen verandert het aanbod van kinderen. Omdat we op de internationale markt minder betalen, krijgen we steeds vaker alleen de minder gewilde kinderen aangeboden. Kinderen met een hazelip, of een klompvoet of een ontwikkelingsachterstand bijvoorbeeld. En lang niet iedereen wil zo'n kind. De meesten willen een gezonde baby. Die zijn er steeds minder en dus wachten veel ouders vooral. Jaren soms.

Steeds meer ouders wachten niet meer. Zij nemen zelf het initiatief. Ze gaan naar de Verenigde Staten. De markt waar je een baby van een paar dagen oud kunt adopteren. Nog geen tien jaar geleden kwamen er een paar kinderen per jaar uit de Verenigde staten , maar dit jaar worden dat er meer dan zestig. Dit zogenoemde zelfdoen uit de VS groeit explosief. Het is de manier om snel een jonge baby te krijgen. Als je maar betaalt. Fors betaalt. Aan de Amerikaanse commerciële adoptiebureau's die het allemaal regelen. De Nederlandse organisatie die het moet controleren, de stichting Kind & Toekomst, luidt in Reporter de noodklok. Ze kunnen de controle niet goed uitvoeren. Zij maken zich grote zorgen over de biologische moeders die de kinderen afstaan. De import van kinderen uit de VS moet stoppen, aldus de stichting.

woensdag 5 september 2007

Nieuwe Glossy GRAZIA

GRAZIA - 28 augustus 2007

Celebs hebben de smaak helemaal te pakken. Adoptie is hot. Is adoptie in het belang van het kind, of is het ordinaire handel.

Zie pagina 5:

http://www.bladerbox.nl/editie/?id=M6FGlVWwr2E10dpFnDd5AOC3NF6J9W

Documentaire: De verloren kinderen CNN

ELSEVIER - ZATERDAG 28 juli
Documentaire: De verloren kinderen 13.00/00.00 uur CNN

Ze werkten als een magneet op kinderloze echtparen: de ontluisterende beelden van Roemeense kindertehuizen die, vlak na de val van dictator Nicolae Ceausescu, de wereld overgingen. Alleen al gedurende de eerste zes maanden van 1990 werden tienduizend kinderen uit het land weggehaald. Deze kinderen bleken veelal indirect gekocht van arme ouders. Inmiddels heeft Roemenië, onder druk van de Europese Unie, de internationale adoptie van zijn weeskinderen verboden. De kinderbescherming in het land is verbeterd, de grote kindertehuizen zijn gesloten en bovendien is het aantal weeskinderen drastisch gedaald.

Niks hierover in de documentaire die CNN uitzendt over de weeskinderen. De Amerikaanse zender doet het voorkomen alsof de kinderen slechter af zijn sinds Roemenië internationale adoptie heeft verboden. Kennelijk heeft CNN zich bij de hand laten nemen door de Amerikaanse adoptie-industrie. Volgens Roelie Post, een Nederlandse ambtenaar bij de Europese Commissie, oefent de Amerikaanse regering diplomatieke druk uit op Roemenië om de kinderhandel opnieuw toe te staan.

maandag 3 september 2007

Perfect didactisch materiaal...

Op 5 Juli heeft Radio Romania Claudia Marcus interview met mij uitgezonden.

Als Nederlands correspondente van Radio Romania vertelt Claudia Marcu dat sinds een aantal weken de Nederlandse pers de zaak van 'weeskinderen' en meer bijzonder internationale adopties aankaart.

Voor deze discussie acht zij het boek 'Romania - For Export Only' het perfecte didactische materiaal.

Luister naar het interview

woensdag 29 augustus 2007

RANI's ADOPTIE

Sinds publicatie van mijn boek stroomt het reacties.

Een van de mensen die contact zocht was Rani. Haar adoptie vanuit India naar Belgie, door adoptiebureau Vreugdezaaiers en de Sisters of Charity van Moeder Teresa, is op zijn minst dramatisch verlopen.

Hier Rani's verhaal: Nu is het genoeg

zaterdag 18 augustus 2007

Romania - For Export Only (een recensie)

Sun, 2007-08-12 21:00 — Niels
Romania - For Export Only (een recensie)

In 1999, toen Roelie Post voor de Europese Commissie begon te werken aan het "Roemeense weeskinderen" dossier, kon ze niet hebben voorzien wat de gevolgen van het accepteren van deze baan zouden zijn.

In 1990, kort nadat het Ceausescu regiem was omvergeworpen, kon de wereld getuigen van ABC's 20/20 documentaire over Roemense wezen. De shockerende TV beelden zetten aan tot vele initiativen de "kinderen te redden". Meestal begonnen met de beste intenties, leidde de hulp aan de Roemeense wezen gedurende de jaren negentig tot een stijgende markt van internationale adopties.

Vooral na 1997, toen een punten systeem werd geintroduceerd, floreerde deRoemeense adoptie markt. Met dit systeem konden adoptiebureaus punten verdienen door het investeren in sociale voorzieningen. Als genoeg punten waren verzameld werden kinderen voor internationale adoptie aan de adoptiebureaus gegeven.

Eind jaren negentig begon de Europese Unie het Phare project, dat tot doel had de Roemeense kinderbescherming te hervormen, nodig voor Roemenië's toetreding tot de EU. Dit project was gericht op het sluiten van grote instellingen, het opzetten van pleegzorg en het behoud van gezinsverbanden.Tegen deze achtergrond begon Roelie Post haar werk voor de Europese Commissie, het veranderen van de Europese Unie's projecten voor Roemeense kinderen, een functie die ze acht jaar uitoefende.

Deze acht jaar beschrijft ze in detail in haar boek: Romania – For Export Only.Vanaf het begin maakt ze duidelijk hoe de adoptie lobby een duidelijk belang heeft, zoveel mogelijk baby's als mogelijk leveren aan de adoptie industrie, onder de noemer van het beste belang van het kind.

De Franse zakenman Francois de Combret zet de toon in het verhaal dat zichzelf onthult in dit 270 pagina's tellende boek. Met zwart/wit beelden van vreselijk ondervoede Roemeense wezen, bombardeert hij de media en de autoriteiten om fondsen te werven voor zijn organisatie Sera. De foto's zijn geen weergave van de huidige Roemeense situatie, maar in feite genomen jaren voordat de Roemeense hervorming van de kinderbescherming begon.

De Combret heeft een adoptie agenda en Post’s boek ontrafelt deze agenda. Ze toont hoe verschillende projecten van NGO's, betrokken bij of werkend met adoptiebureaus, weinig doen om de kinderbeschermingsvoorzieningen te verbeteren, maar vooral focussen op het behouden van de status quo, terwijl baby's voor adoptie worden voorbereid.

Het boek neemt een interessante wending wanneer in 2001 Roemenië's moratorium voor internationale adoptees start, leidende tot de adoptiewetvan 2004. Aangezien vele adoptiebureaus die in Roemenie werkten al kinderen hadden toegewezen aan asprirant ouders, leidde het moratorium tot druk van verschillende landen op Roemenie om haar moratorium op te heffen.

Roelie Post neemt ons mee naar conferenties, diplomatieke vergaderingen en toont hoe handelsbesprekingen en NATO toetredingsonderhandelingen werden gebruikt om druk uit te oefenen op Roemenië om de adoptie regels te veranderen.

We maken kennis met Barones Nicholson, speciaal rapporteur voor Roemenië's toetreding to the EU, die een cruxiale rol speelde in de 2004adoptiewet en het moratorium dat ertoe leidde. Post schetst een goedgeinformeerd beeld van de Barones en onthult vele van de politieke ins en outs van de politieke arena waarin dit Britse lid van het Europees Parlement opereerde.

Ze neemt ons ook mee naar Roemeense instellingen en vertelt over de situaties die ze aantreft, variërend van kraamklinieken gerund door Amerikaanse adoptie bureaus, tehuizen met Renault everywhere en weeshuizen die niet echt om de baby's geven, omdat ze sowieso snel geadopteerd zullen worden.

Tegen het eind neemt het boek een grimmige wending, als Roelie Post ons vertelt over de constante dreigingen aan haar adres. De druk rond haar neemt toe als Roemenië's toetreding op handen is. Openhartig en goed gedocumenteerd beschrijft ze hoe ze uiteindelijk gedwongen is haar baan op te geven, als gevolg van politieke druk op de adoptie agenda.

Romania - For Export Only is een fascinerend boek. Ik heb het in een weekend uitgelezen. Het is een zeer goed gedocumenteerd verslag in dagboekstijl van de wheelings en dealings over de toegang tot Roemeense wezen. Soms is het pittig lezen, gezien de vele details van de Roemeense zaak. Gelukkig geeft het boek echter veel meer dan droge feiten en cijfers. Roelie Post blijft sterk gericht op het beste belang van het kind, in haar werk en in het verhaal dat ze ons te vertellen heeft.

http://poundpuplegacy.org/node/4544#comment-1483

vrijdag 3 augustus 2007

Raad van Europa

In de NOVA uitzending heb ik verwezen naar de Resolutie van de Raad van Europa. Hieronder de volledige tekst:

International adoption: Respecting children's rights

donderdag 2 augustus 2007

NOVA - ADOPTIE of KINDERHANDEL

Naar aanleiding van het recente adoptie/kinderhandel schandaal in Sri Lanka had NOVA me vanavond uitgenodigd - het programma is online te bekijken:

ADOPTIE OF KINDERHANDEL

dinsdag 19 juni 2007

EenVandaag: Adoptiestop in zicht?

Adoptie is een aflopende zaak. Binnen vijf tot tien jaar behoort adoptie van gezonde kinderen tot het verleden. Dat zegt Ina Hut, directeur van de grootste adoptieorganisatie (Wereldkinderen). Hut deed de uitspraak op een congres en naar aanleiding van recentelijke adoptieschandalen in Nederland en Denemarken. Dat adoptie toe is aan kritische evaluatie wordt binnen en buiten de adoptiewereld al langer beseft, maar een volledige stop? EénVandaag spreekt hierover met Hut, maar ook met adoptiedeskundige Roelie Post.

Bekijk video

dinsdag 5 juni 2007

‘Internationale adoptie is eigenlijk kinderhandel’

DE VOLKSKRANT
Interview Van onze verslaggeefster Margreet Vermeulen
Amsterdam - Een Nederlandse EU-ambtenaar schreef een boek over ervaringen met Roemenië.
ARTIKEL

‘Het is een heel zware boodschap. Maar interlandelijke adoptie is gelegaliseerde kinderhandel. Een blank kind is duurder dan een zwart kind. Afrikaanse kinderen zijn gegarandeerd aidsvrij. Als dat geen handel is? Veel adoptiekinderen zijn bovendien geen wees. Ze zijn hier vooral omdat de afgesproken quota gehaald moeten worden.’

zaterdag 2 juni 2007

KAPOT DOOR "ADOPTIEMAFFIA"

De Telegraaf

Het schandaal rond vijftig illegaal geadopteerde Indiase kinderen vormt slechts het topje van de ijsberg. Alleen de afgelopen maanden kwamen soortgelijke praktijken aan het licht in Sri Lanka en in Nepal waar honderden kinderen tegen grof geld zijn doorgesluisd naar Westerse (waarschijnlijk ook Nederlandse) adoptieouders, pedofiele netwerken en mogelijk zelfs naar criminelen in de weerzinwekkende handel in organen.

Roelie Post, Nederlands ambtenaar bij de Europese Commissie, had in Brussel jarenlang het beruchte dossier 'Roemeense kinderen' onder haar hoede. Ze zag hoe het gekwelde land van wijlen communistisch dictator Nicolae Ceaucescu dapper overeind krabbelde, maar kreeg te maken met de machtige, internationale lobby van Westerse zakenlui, politici en zelfs regeringsfunctionarissen die de buitenlandse adoptiestromen in tact willen houden en liefst zien groeien. Haar verzet bracht haar in problemen: onze landgenote werd bedreigd en uitgerangeerd. Vandaag exclusief in De Telegraaf het schokkende verhaal van de Nederlandse kinder-klokkenluidster in Brussel.

woensdag 23 mei 2007

Indiase ouders vragen adoptiekind terug

Netwerk bracht gisteren het nieuws dat een in Nederland geadopteerd kind wordt teruggevraagd door de Indiase moeder. Het kind was van haar gestolen.

In mijn boek komt uitgebreid aan de orde hoe adoptiekinderen beschikbaar komen: dood verklaard bij geboorte, afstandswetten die ouders hun rechten ontnemen, kinderen met vervalste identiteitsbewijzen, en niet te vergeten de internationale adoptielobby die met behulp van politici druk uitoefenen om adoptiekinderen te krijgen.

Deze kinderen krijgen een nieuw geboortebewijs, waar de biologische ouders niet meer op vermeld staan.

Het is niet vaak dat biologische ouders van deze kinderen te weten komen waar hun kinderen zijn. En dan nog hebben ze zelden de financiële middelen om een rechtszaak aan te spannen.

zaterdag 21 april 2007

Ter Informatie

Roelie Post brengt een opmerkelijk boek uit. Een boek over export van Roemeense kinderen in kader van adoptie. Een boek, dat als je de eerste hoofdstukken leest, je overdondert als de materie nieuw is. Helaas is dat voor ondergetekende niet zo. Ik zou zelfs wensen, dat een dergelijk emperisch en persoonlijk boek geschreven zou zijn door een type onderzoekster als Roelie Post destijds in Korea en nu in China.

Roelie Post durft een taboe-onderwerp neer te zetten met een gehalte die te vergelijken valt met het werk als die van Noreena Hertz en de film Constant Gardener. Helaas krijgen dergelijke berichten in de media over het algemeen geen aandacht wegens de politieke gevoeligheid. Als je het boek leest, kom je er eigenlijk achter waarom.Een wespennest van grote (zakelijke) belangen verweven met politieke en maatschappelijke instanties en de grote vraag van adoptiekinderen creert wel degelijk een martkwerking die tot nu toe nog steeds stelselmatig ontkend wordt. Waardoor het een discussie blijft in de marge van de samenleving.

De inleiding van het boek over een mini-ontbijtconferentie van haar kinderen omtrent het vraagstuk illustreert in mijn mening dat we ver voorbij het werkelijke en primaire vraagstuk zijn gegaan en die is nog steeds; Wat is in het belang van het (adoptie)kind ?

zie ook: www.romania-forexportonly.blogspot.com

Met vriendelijke groet,

Hilbrand W.S. Westra

Coördinator - United Adoptees International - Netherlands